People

●    Faculty

●    Postdoc

●    Students

●    Group Alumni

●    Group Photo

Principle Investigators

 • Group Leader
 •     Jinlong Gong[bio]
 • Professors
 •     Zhi-Jian Zhao[bio]
 • Associate Professors
 • Administrative Staff
 •     Shu Xin
 • PostDocs
 • Sai Chen
  PhD, Tianjin Univ, 2021
  MS, Tianjin Univ, 2017
  BS, China Univ of Mining & Tech, 2015
 • Zunrong Sheng
  PhD, Tokyo Institute of Technology, 2020
  MS, Zhengzhou Univ, 2017
  BS, Zhengzhou Univ, 2014
  TEL: +86-22-27404472
 • Kai Huang
  PhD, Dalian Institute of Chemical Physics, 2021
  BS, Dalian Univ of Tech, 2015
 • Jia Liu
  PhD, Huazhong Univ of Sci and Tech, 2020
  BS, Hubei Univ, 2014
  • Students
  • Ph.D. Students
  • Xin Chang
   BS, Nanjing Fore Univ, 2017
   TEL: +86-22-27404472
  • Zheyuan Ding
   MS, Beijing Forestry University, 2020
   BS, Beijing Forestry University, 2017
   TEL: +86-22-27404472
  • Hao Dong
   MS, Tianjin Univ, 2018
   BS, Tianjin Univ, 2014
   TEL: +86-22-27404472
  • Engr.Bilal Fareed
   MS, PU Lahore Pakistan, 2017
   BS, NFC IE&FR Faisalabad Pakistan, 2014
   TEL: +86-22-27404472
  • Hui Gao
   BS, Dalian Univ of Tech, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Peipei Jia
   MS, Harbin Engn Univ, 2020
   BS, Harbin Engn Univ, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Lulu Li
   MS, Tianjin Univ, 2019
   BS, Dalian Univ of Tech, 2017
   TEL: +86-22-27404472
  • Huimin Li
   BS, East China Univ of Sci & Tech, 2015
   TEL: +86-22-27404472
  • Xianghong Li
   MS, Univ of Jinan, 2019
   BS, Univ of Jinan, 2016
   TEL: +86-22-27404472
  • Yan Lin
   MS, China Univ of Petro, 2018
   BS, China Univ of Petro, 2015
   TEL: +86-22-27404472
  • Rui Liu
   MS, Tianjin Univ, 2020
   BS, China Univ of Petro, 2017
   TEL: +86-22-27404472
  • Tao Liu
   MS, Tianjin Univ, 2019
   BS, China Univ of Petro, 2017 
   TEL: +86-22-27404472
  • Zhenpu Lu
   MS, Sichuan Univ, 2018
   BS, Sichuan Univ, 2013
   TEL: +86-22-27404472
  • Xiangcheng Shi
   MS, Hong Kong Univ of Sci & Tech, 2019
   BS, Inner Mongolia Univ, 2017
   TEL: +86-22-27404472
  • Guodong Sun
   BS, Tianjin Univ, 2015
   TEL: +86-22-27404472
  • Jiachen Sun
   MS, China Univ of Petro, 2019
   BS, Northeast Petro Univ, 2016
   TEL: +86-22-27404472
  • Chujun Wang
   MS, China Univ of Petro, 2020
   BS, Shanxi Datong Univ, 2016
   TEL: +86-22-27404472
  • Qingzhen Wang
   BS, China Univ of Petro, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Shujie Wang
   BS, China Univ of Petro, 2017
   TEL: +86-22-27404472
  • Wei Wang
   MS, Xiamen Univ, 2018
   BS, Qingdao Univ of Sci &Tech, 2015
   TEL: +86-22-27404472
  • Xianhui Wang
   MS, Dalian Univ of Tech, 2017
   BS, Dalian Univ of Tech, 2014
   TEL: +86-22-27404472
  • Yongtao Wang
   MS, China Univ of Petro, 2018
   BS, YangZhou Univ, 2015 
   TEL: +86-22-27404472
  • Pingping Wei
   MS, Tsinghua Univ, 2020
   BS, Harbin Inst Technol, 2017
   TEL: +86-22-27404472
  • Jia Yu
   MS, Tianjin Univ, 2019
   BS, Yangzhou Univ, 2017
   TEL: +86-22-27404472
  • Mengmeng Zhang
   MS, Chongqing Univ, 2019
   BS, Central South Univ, 2016
   TEL: +86-22-27404472
  • Xianhua Zhang
   MS, Nanchang Univ, 2017
   BS, Nanchang Univ, 2014
   TEL: +86-22-27404472
  • Jing Zhao
   MS, Nanjing Tech Univ, 2010
   BS, Wuhan Univ of Tech, 2007
   TEL: +86-22-27404472
  • Master Students
  • Dongfang Cheng
   BS, Nanjing Tech Univ, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Xiaoyun Lin
   BS, Beijing Univ of Chem Tech, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Ran Luo
   BS, China Univ of Petro, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Jian Qin
   BS, Dalian Univ of Tech, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Shijia Sun
   BS, Tianjin Univ, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Yan Wang
   BS, East China Univ of Sci & Tech,2019
   TEL: +86-22-27404472
  • Bo Wu
   BS, Jiang nan Univ, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Tenghui Yuan
   BS, Dalian Univ of Tech, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Tingting Zhang
   BS, China Univ of Petro, 2018
   TEL: +86-22-27404472
  • Visiting Professor